Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič DrSc. - projektová činnosť

Zamestnanec nemá žiadny aktuálny projekt.