Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. - profesijný životopis