Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
Fax: 055/6336292
Výskumné zameranie:
kvantová teória poľa, renormalizčná grupa, kritická a stochastická dynamika, perkolačné procesy, fázové prechody, teória turbulencie, stochastická magnetická hydrodynamika, transportné javy