Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Dušan Bruncko CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ