Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof., RNDr. Peter Samuely, DrSc., akademik US Slovenska

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ROLLANO, V. - DE ORY, M.C. - GOMEZ, A. - GONZALEZ, E.M. - PRIBULOVÁ, Zuzana - MARCIN, Miroslav - SAMUELY, Peter - SANCHEZ-SANTOLINO, G. - TORRES-PARDO, A. - MOMPEAN, F. - GARCÍA-HERNÁNDEZ, M. - GUILLAMÓN, I. - SUDEROW, H. - MENGHINI, M.** - VICENT, J.L. Enhancement of vortex liquid phase and reentrant behavior in NiBi3 single crystals. In Superconductor Science and Technology, 2023, vol. 36, no. 4, art. no. 045012. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 1.191 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0953-2048. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6668/acbe74 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus