Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., akademik US Slovenska

vedúci vedecký pracovník
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: 055/ 7922311, č.d. 20A (PA 9)
Fax:
Výskumné zameranie:
fyzika tuhých látok, fyzika nízkych teplôt, supravodivosť
ORCID:
Číslo ORCID