Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
kvalitatívne metódy, solidarita a súdržnosť spoločnosti, sociálna politika, verejný diskurz
ORCID:
Číslo ORCID