Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Monika Čambáliková CSc.

Národné projekty

* Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania

Work then and now: Institutional, organizational and interactional conditions of occupational accomplishment

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lindbloom Jana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ