Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Vladimír Krivý, CSc.

Narodený: 1948 v Bratislave

Vzdelanie:
1966 – 1971 Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava – študent, Mgr.
1972 – 1975 Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava – interný doktorand, CSc. 1977

Profesionálna dráha:
1971-1972 Československý výskumný ústav práce, Bratislava, výskumník
1975-1991 Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava – odborný asistent
1992-1993 Inštitút stredoeurópskych štúdií, Univerzita Komenského, Bratislava - výskumník
1994- Sociologický ústav SAV, Slovenská akadémia vied, Bratislava, vedecký pracovník

Hlavné oblasti výskumnej a publikačnej aktivity: voličské správanie na Slovensku, hodnotové orientácie, regióny Slovenska