Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ľubomír Falťan CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* SUBURBA - Suburbanizácia - vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Suburbanization - development and impacts on socio-spatial structure in Bratislava hinterland
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šveda Martin PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020
* SUBURBA - Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Suburbanization – development and impacts on socio-spatial structure in Bratislava hinterland
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Moravanská Katarína PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ