Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

Vedúci vedecký pracovník
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/529 64 355