Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FUSEK, Gabriel. Rišňovce - Dúle 1, sek. 1V, 1J, pozdĺž aleje, p.č 510/2 : VS 21140/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 10 s. Typ: GII
  • FUSEK, Gabriel. Rišňovce - Dúly 3, Pri dúlskej studienke, sek. 3E, 3S, 3Z : VS 21138/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 23 s. Typ: GII
  • FUSEK, Gabriel*. Lukáčovce - Farské, lokalita 20 : VS 21135/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 13 s. Typ: GII
  • FUSEK, Gabriel. Rišňovce - Dúle 1, sek. 1J, kút poľa, p.č. 510/2 : VS 21139/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 9 s. Typ: GII
  • FUSEK, Gabriel. Lukáčovce - Diely, lokalita 25a : VS 21137/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 7 s. Typ: GII
  • FUSEK, Gabriel. Lukáčovce - Jutrá, lokalita č. 2 : VS 21134/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 6 s. Typ: GII
  • FUSEK, Gabriel. Lukáčovce - Farské, lokalita 21 : VS 21136/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 14 s. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus