Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Gabriel Fusek CSc.

Národné projekty

Znovuobjavené staré nálezy. Prínos archívnych materiálov pre poznanie našich starších stredovekých dejín.

Old finds rediscovered. The contribution of archival materials to the knowledge of our earlier medieval history.

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fusek Gabriel CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ