Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Gabriel Fusek CSc.

Národné projekty

Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch.

Ethnic and cultural changes of medieval society (6th-13th centuries) in archaeological sources

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fusek Gabriel CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ