Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. PhDr. Gertrúda Březinová CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* ARPSAS - Archeológia Poľska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku
Archaeology of Poland and Slovakia from the Late Antiquity to the Late Middle Ages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šalkovský Peter DrSc.
Doba trvania: 7.1.2019 - 31.12.2021


Národné projekty

Kelti, Rimania a Germáni. vidiecke osady a sídla elity
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ