Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Ján Rajtár, CSc.

Rajtár, Ján, PhDr., CSc.

Štúdium: odbor archeológia, Filozofická fakulta Univerzity J. A. Komenského, Bratislava, ukončenie v r. 1978
Pracoviská a významné funkcie: Archeologický ústav SAV Nitra, vedúci oddelenia (1992-2000), člen Vedeckej rady AÚ SAV (2000-2006), predseda Vedeckej rady AÚ SAV (2006-2011), člen komisie VEGA č. 10 (2008-2012)
Štúdijné pobyty: SRN 1989-1991 (Štipendista Alexander von Humboldt-Stiftung, Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie der Ludwig Maximilians Universität München), SRN 2005, 2008, 2013, Rakúsko 2005,
Najdôležitejšie výsledky: Dlhoročný systematický výskum a pamiatková úprava rímskeho kastela v Iži, Objavy a výskum dočasných rímskych táborov z obdobia markomanských vojen