Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - HUKEĽOVÁ, Zuzana - MEADOWS, John - CHEBEN, Ivan - MÜLLER, Johannes - FURHOLT, Martin. New burial rites at the end of the Linearbandkeramik in south-west Slovakia. In Antiquity, 2021, vol. 95, no. 379, p. 65-84. ISSN 0003-598X. Dostupné na: https://doi.org/10.15184/aqy.2020.103 Typ: ADCA
  • STANIUK, Robert - MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - WUNDERLICH, Maria - CHEBEN, Ivan - MÜLLER, Johannes - FURHOLT, Martin. Eine Geschichte dreier Nachbarschaften : Die neolithische Siedlungsgruppe von Vráble vor 7000 Jahren. In Archäologische Nachrichten : Schleswig-Holstein 2020. - Kiel : Wachholtz Verlag, 2020, s. 234-235. ISBN 978-3-529-01442-0. ISSN 0942-9107. Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus