Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Ivan Cheben CSc.

Medzinárodné projekty

Examination of prehistoric skeletal samples from the Neolithic period in southwest Slovakia

Examination of prehistoric skeletal samples from the Neolithic period in southwest Slovakia

Doba trvania: 0.0.0000 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin

Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2028
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.


Národné projekty

Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy

Settlement agglomeration of linear culture in the Žitava valley

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.

* Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku

Technology and economics of raw materials in the context of the development of Postpaleolithic lithic stone industries in Slovakia.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ