Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ŽEŇUCH, Peter - ZUBKO, Peter. Michal Bradač - Rukoväť cirkevných dejín = Michail Bradač - Epytom Istoriji Cerkovnyja. Rec. Jaroslav Coranič, Miloš Lichner, Vladimír Rábik. Bratislava : VEDA : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2021. 464 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, Vol. VIII. ISBN 978-80-224-1876-8 (VEGA 2/0011/17 : Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom) Typ: AAB
  • ŽEŇUCH, Peter. Jazykový obraz Božej vlády. In Parrésia : Revue pro východní křesťanství. - nakl. Pavel Mervart, 2020, 2019 – 2020, roč. 12. – 13., s. 181 – 194. ISBN 978-80-7465-459-6. ISSN 1802-8209. (APVV-16-0514 : Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny) Typ: ADEB
  • ŽEŇUCH, Peter - SEDAKOVA, Irina - KITANOVA, Marija - GUSEV, Nikita. Traditional and Non-Traditional Values in Russia, Bulgaria and Slovakia : Ethnolinguistic, Comparative and Historical Dimensions. In The Yearbook of Balkan and Baltic Studies. - Vilnius - Tartu – Sofia : Elm Scholarly Press, 2020, vol 3., s. 109-132. ISSN 2613-7844. Dostupné na: https://doi.org/10.7592/YBBS3.06 (ERA.NET RUS Plus; RUS_ST2017-472 : Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte) Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus