Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Narodený 1971

1989 – 1994 – Filozofická fakulta UK Bratislava

1994 – Mgr.

1994 – po súčasnosť Ústav politických vied SAV (do roku 2002 Politologický kabinet SAV)

1998 – CSc.