Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Marek Renčo, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BOBUĽSKÁ, Lenka** - RENČO, Marek - ČEREVKOVÁ, Andrea. Soil enzymatic activity under Giant hogweed. In SUITMA 12. 12th Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas. September 4th-7th, 2023, Spain : book of abstracts. 1. vyd. - Santiago de Compostella : USC, 2023, s. 41. (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.. SUITMA12 : 12th Conference on Soils of Urban, Industrial) Typ: GII
  • ČEREVKOVÁ, Andrea** - JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - DEMKOVÁ, Lenka - RENČO, Marek. Soil nematode communities in riverbanks non-invaded and invaded by Fallopia japonica across diverse environmental conditions. In Nematology : International Journal of Fundamental and Applied Nematological Research, 2023, vol. 25, no. 9, p. 1059-1072. (2022: 1.2 - IF, Q3 - JCR, 0.445 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1388-5545. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/15685411-bja10277 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ADCA
  • ČEREVKOVÁ, Andrea** - RENČO, Marek - BOBUĽSKÁ, Lenka. Soil nematode communities of Ponická Cave and its vulnerability to pollution. In ComEc 2023. 4th International Conference on Community Ecology, Trieste, Italy. 20–22 September 2023 : book of abstracts. 1. vyd. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, s. 116-117. ISBN 78-963-454-945-1. Dostupné na internete: https://akcongress.com/comec/ (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.. International Conference on Community Ecology) Typ: AFG
  • JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - DEMKOVÁ, Lenka - RENČO, Marek - ČEREVKOVÁ, Andrea**. Evaluation of the Effect of Organic Matter from Invasive Plants on Soil Nematode Communities. In Plants, 2023, vol. 12, art. no. 3459. (2022: 4.5 - IF, Q1 - JCR, 0.79 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants12193459 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ADCA
  • JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - RENČO, Marek - ČEREVKOVÁ, Andrea**. Vplyv invázie pohánkovca japonského (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.) (Polygonaceae) na pôdne organizmy – prehľadový článok. In Biodiversity & Environment, 2023, vol. 15, no. 1, p. 25–28. ISSN 1338-080X. Dostupné na internete: http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/32 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ADFB
  • PINČÁKOVÁ, Gabriela - BOBUĽSKÁ, Lenka** - JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - ČEREVKOVÁ, Andrea - RENČO, Marek - DEMKOVÁ, Lenka. Aktivita pôdnych mikroorganizmov ovplyvnená výskytom Fallopia japonica. In Biodiversity & Environment, 2023, vol. 14, no. 2, p.10-14. ISSN 1338-080X. Dostupné na internete: http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/30 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ADFB
  • TONJER, Lea-Rebekka** - NYBAKKEN, Line - BIRKEMOE, Tone - RENČO, Marek - FERDOUS, Zannatul - ASPLUND, Johan. Condensed tannins mediate the effect of long-term nitrogen addition on soil nematodes in a boreal spruce forest. In Forest Ecology and Management, 2023, vol. 545, art. no. 121248. (2022: 3.7 - IF, Q1 - JCR, 1.184 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-1127. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121248 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus