Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • LAUKO, Stanislav* - GANCARČÍKOVÁ, Soňa* - HRČKOVÁ, Gabriela - HAJDUČKOVÁ, Vanda - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - KOLESAR FECSKEOVÁ, Lívia - BERTKOVÁ, Izabela - HIJOVÁ, Emília - KAMLÁROVÁ, Anna - JANIČKO, Martin - AMBRO, Ľ. - KVAKOVÁ, Monika - GULÁŠOVÁ, Zuzana - STROJNÝ, L. - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MAĎAR, Marián - DEMEČKOVÁ, Vlasta - NÉMETOVÁ, D. - PAČUTA, Ivan - SOPKOVÁ, Drahomíra. Beneficial Effect of Faecal Microbiota Transplantation on Mild, Moderate and Severe Dextran Sodium Sulphate-Induced Ulcerative Colitis in a Pseudo Germ-Free Animal Model. In Biomedicines, 2024, vol. 12, no. 1, art. no. 43. (2023: 0.962 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines12010043 (APVV-16-0176 : Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. Vega č. 1/0015/21 : Gnotobiotické laboratórne zvieratá asociované s humánnou mikrobiotou v štúdiu prevencie a terapie črevných zápalových chorôb (IBD)) Typ: ADCA
  • WEIS, Denisa - LIN, Liangguang L. - WANG, Huilun H. - LI, Zexin Jason - KUSIKOVA, Katarina - CIZNAR, P. - WOLF, Hermann M. - LEISS-PILLER, Alexander - WANG, Zhihong - WEI, Xiaoqiong - WEIS, Serge - SKALICKÁ, Katarína - HRČKOVÁ, Gabriela - DANISOVIC, Lubos - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - YANG, Tingxuan T. - FEICHTINGER, René G. - MAYR, Johannes A. - QI, Ling. Biallelic Cys141Tyr variant of SEL1L is associated with neurodevelopmental disorders, agammaglobulinemia, and premature death. In Journal of clinical Investigation, 2024, vol. 134, no. 2, art. no. e170882. (2023: 4.833 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0021-9738. Dostupné na: https://doi.org/10.1172/JCI170882 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus