Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Gabriela Hrčková DrSc.

Medzinárodné projekty

(OneHealthdrugs) - Jednotné nové lieky proti parazitickým ochoreniam prenášaných vektormi v Európe a iných územiach

ONE HEALTH DRUGS AGAINST PARASITIC VECTOR BORNE DISEASES IN EUROPE AND BEYOND

Doba trvania: 24.10.2022 - 24.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.


Národné projekty

Modulácia imunity albendazolom a úloha vybraných miRNAs pri experimentálnej alveolárnej echinokokóze

Modulation of imunity by albendazole and the role of selected miRNAs in experimental alveolar echinococcosis.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ