Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Dana Zegerová

Odbor vedy a výskumu - referát projektov VEGA
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika