Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. Mgr. Peter Halama PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* KOGZLY - Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie
Cognitive failures - individual predictors and intervention possibilities
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok
Psychological aspects of adaptation to retirement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ