Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. Mgr. Peter Halama PhD.

Národné projekty

* KOGZLY - Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie

Cognitive failures - individual predictors and intervention possibilities

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.

Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok

Psychological aspects of adaptation to retirement

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ