Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. Mgr. Peter Halama PhD.

Národné projekty

Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok

Psychological aspects of adaptation to retirement

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ