Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Zoltán Balogh PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

SOON - Sociálna sieť strojov
Social Network of Machines
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.
Doba trvania: 1.3.2019 - 30.4.2022


Národné projekty

* Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
* U-COMP - Urgentné počítanie pre Exascale dáta
Urgent Computing for Exascale Data (U-COMP)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ