Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Jana Kordačová CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok
Psychological aspects of adaptation to retirement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ