Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

samostatný vedecký pracovník IIa
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5477 5683, 54773442
Fax: 02/54775683, 02/54773442
Výskumné zameranie:
rodičovstvo, školská iklúzia a inkluzívne vzdelávanie, sexuálna výchova, individuálne a sociálne reprezentácie lásky
ORCID:
Číslo ORCID