Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Fax: 02/ 5477 5683, 54773442
Výskumné zameranie:
raná gramotnosť, vzdelávanie, metakognícia
ORCID:
Číslo ORCID