Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.

samostatný vedecký pracovník IIa
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Fax: 02/ 5477 5683, 5477 3442
Výskumné zameranie:
tradičné a alternatívne rodičovstvá, vylepšovanie človeka, redukcia predsudkov voči stigmatizovaným minoritám, sociálne a morálne normy
ORCID:
Číslo ORCID