Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Katarína Jariabková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v intergrovanom/inkluzívnom prostredí
Psychological determinants of activity and participation of children and adolescents with disabilities educated in integrated/inclusive educational settings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jariabková Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ