Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Katarína Jariabková, PhD.

emeritná vedecká pracovníčka
Emeritná pracovníčka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Fax: 54775683, 54773442
Výskumné zameranie:
neurovývinové poruchy, participácia a kvalita života ľudí s postihnutím