Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KOVÁČOVÁ, Mária - VYKYDALOVÁ, Anna - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Polycaprolactone with glass beads for 3D printing filaments. In Processes, 2023, vol. 11, art.no. 395, [12] p. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.529 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-9717. Typ: ADCA
  • KOVÁČOVÁ, Mária - SHAALAN, Mohamed - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Antibacterial polymer composites based on hydrophobic carbon quantum dots for public transport applications. In Ústav polymérov SAV. 9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 & The 25th Slovak Rubber Conference SRC 2023 : book of proceedings. 1. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, v.v.i., 2023, p. 16-17. ISBN 978-80-89841-15-8. (9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 and The 25th Slovak Rubber Conference SRC 2023 : 9th PMA 2023 & 25th SRC 2023) Typ: AFF
  • PERESH, Yevheniy-Yuliy - ŠPITÁLSKA, Eva - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - PALKOVIČOVÁ, Katarína - KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKY, Zdenko - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Photodynamic inactivation of rickettsial infections : OL7. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 16. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: AFH
  • SHALABY, Asmaa Attya - AZIZ, Andrew N. - ŠPITÁLSKY, Zdenko** - OMER, Ahmed Mohamed - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - KHALIFA, Randa Eslah**. An effective methanol-blocking cation exchange membrane modified with graphene oxide nanosheet for direct methanol fuel cells. In Processes, 2023, vol. 11, art. no. 353, [19] p. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.529 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-9717. Typ: ADCA
  • ŠPITÁLSKA, Eva - PERESH, Yevheniy-Yuliy - KAKAŠOVÁ, A. - LOWENBERGOVÁ, Lucia - KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKY, Zdenko - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Effect of photodynamic inactivation of rickettsial infection using different photosensitizers : OL6. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 15. ISBN 978-80-972111-6-5. (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases) Typ: AFH
  • ŠPITÁLSKY, Zdenko - POKRIVČÁK, František - ŠPITÁLSKA, Eva - KOVÁČOVÁ, Mária. Polymer filaments from carbon quantum dots for 3D printing of antimicrobial medical devices : OL8. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 17. ISBN 978-80-972111-6-5. Typ: AFH
  • VYKYDALOVÁ, Anna** - RYCHLÝ, Jozef - MATYSOVÁ, Edita - ŠPITÁLSKY, Zdenko. Study of epoxides with improved flame resistance by cone calorimetry. In Ústav polymérov SAV. 9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 & The 25th Slovak Rubber Conference SRC 2023 : book of proceedings. 1. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, v.v.i., 2023, p. 89. ISBN 978-80-89841-15-8. (9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 and The 25th Slovak Rubber Conference SRC 2023 : 9th PMA 2023 & 25th SRC 2023) Typ: AFHA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus