Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Oto Strauch DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Teória čísel a jej aplikácie
Number Theory and Its Applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubec Stanislav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ