Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HOLÁ, Ľubica - NOVOTNÝ, Branislav. Fréchet subspaces of minimal usco and minimal cusco maps. In Bulletin of the Belgian Mathematical Society, 2022, vol. 29, iss. 5, pp. 683-701. (2021: 0.633 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1370-1444. Dostupné na: https://doi.org/10.36045/j.bbms.221005 (VEGA 2/0048/21 : Topologické štruktúry na priestoroch funkcií. Topologické štruktúry a priestory funkcií : APVV-20-0045) Typ: ADCA
  • HOLÁ, Ľubica** - HOLÝ, Dušan. Minimal usco maps and cardinal invariants of the topology of uniform convergence on compacta. In Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Serie A, 2022, vol. 116, art. no. 27. (2021: 2.276 - IF, Q1 - JCR, 1.055 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1578-7303. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13398-021-01147-8 Typ: ADMA
  • HOLÁ, Ľubica - MIRMOSTAFAEE, Alireza Kamel**. On continuity of set-valued mappings. In Topology and its Applications, 2022, vol. 320, art. no. 108200. (2021: 0.583 - IF, Q4 - JCR, 0.387 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0166-8641. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.topol.2022.108200 (Topologické štruktúry a priestory funkcií : APVV-20-0045. VEGA 2/0048/21 : Topologické štruktúry na priestoroch funkcií) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus