Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.

člen Vedeckej Rady MÚ SAV
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5751 0502