Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Eugénia Ondrušková

sekretárka
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5751 0414
Fax: 02/ 5249 7316