Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Michal Fečkan DrSc.

Národné projekty

Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov

Qualitative properties and bifurcations of differential equations and dynamical system

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Fečkan Michal DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ