Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

samostatný vedecký pracovník
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5751 0416