Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij - LACHMAN, Dominik. Homogeneous Effect Algebras and Observables vs Spectral Resolutions. In International Journal of Theoretical Physics, 2022, vol. 61, art. no. 214, p. 1-31. (2021: 1.308 - IF, Q4 - JCR, 0.313 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0020-7748. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10773-022-05185-9 Typ: ADCA
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij - ZAHIRI, Omid**. Pierce sheaves of pseudo EMV-algebras. In Soft Computing, 2022, vol. 26, p. 8351-8369. (2021: 3.732 - IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1432-7643. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00500-022-07271-w Typ: ADCA
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij** - LACHMAN, Dominik. n-dimensional observables on k-perfect MV-algebras and k-perfect effect algebras. I. Characteristic points. In Fuzzy Sets and Systems, 2022, vol. 442, p. 1-16. (2021: 4.462 - IF, Q1 - JCR, 1.338 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0165-0114. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.fss.2021.05.005 Typ: ADCA
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij** - LACHMAN, Dominik. n-dimensional observables on k-perfect MV-algebras and k-perfect effect algebras. II. One-to-one correspondence. In Fuzzy Sets and Systems, 2022, vol. 442, p. 17-42. (2021: 4.462 - IF, Q1 - JCR, 1.338 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0165-0114. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.fss.2021.08.027 Typ: ADCA
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij. A short note on categorical equivalences of proper weak pseudo EMV-algebras. In Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras, 2022, vol. 3, no. 1, p. 35-44. ISSN 2676-6000. Dostupné na: https://doi.org/10.52547/HATEF.JAHLA.3.1.4 Typ: ADEB
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij. States on weak pseudo EMV-algebras. I. States and states morphisms. In Iranian Journal of Fuzzy Systems, 2022, vol. 19, no. 4, p. 1-15. (2021: 2.006 - IF, Q1 - JCR, 0.491 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1735-0654. Dostupné na: https://doi.org/10.22111/IJFS.2022.7082 Typ: ADMA
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij. States on weak pseudo EMV-algebras. II. Representations of states. In Iranian Journal of Fuzzy Systems, 2022, vol. 19, no. 4, p. 17-26. (2021: 2.006 - IF, Q1 - JCR, 0.491 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1735-0654. Dostupné na: https://doi.org/10.22111/IJFS.2022.7083 Typ: ADMA
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij. Prof. Antonio Di Nola - 3/4C? In Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras, 2022, vol. 3, no. 1, p. 1-3. ISSN 2676-6000. Dostupné na: https://doi.org/10.52547/HATEF.JAHLA.3.1.1 Typ: GII
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij. Pavol Brunovský - his life and opus. In EQUADIFF 15 : Conference on Differential Equations and Their Applications. - Brno, Czech Republic : Masaryk University Press, 2022, p. 22-24. ISBN 978-80-280-0082-0. Typ: GII
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij - NEMOGA, Karol. Odišiel prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. In Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 2022, roč. 51, č. 1, s. 10-13. ISSN 1335-4981. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus