Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Karol Nemoga CSc.

Národné projekty

* Model pre optimalizáciu prepravy zemného plynu

The optimization model of natural gas transportation

Doba trvania: 1.1.1999 -
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žáčik Tibor CSc.

ORBIS - Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontological representation for security of information systems

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.

Príprava Národného programu kvantových technológií SR

-

Doba trvania: 1.1.2018 -
Program: ŠPVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.

* Teória čísel a jej aplikácie

Number Theory and Its Applications

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubec Stanislav DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ