Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Karol Nemoga CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Model pre optimalizáciu prepravy zemného plynu
The optimization model of natural gas transportation
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žáčik Tibor CSc.
Doba trvania: 1.1.1999 -
Príprava Národného programu kvantových technológií SR
-
Program: ŠPVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 -
* Teória čísel a jej aplikácie
Number Theory and Its Applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubec Stanislav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ