Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Radovan Václav PhD.

Medzinárodné projekty

WIMANET - Sieť pre výskum malárie u divožijúcich živočíchov

Wildlife malaria network

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.9.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan PhD.


Národné projekty

* INFOTICK - Získanie pravdivých informácií o kliešťoch

Getting the right info on ticks

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gatial Emil PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ