Informačná stránka zamestnanca SAV

Marína Zavacká M.A., PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny
Trust and distrust in political environment of the Cold War Europe
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis
History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Kultúrna politika, jej systém a aktéri v stalinskom a poststalinskom období s vyústením do reformnej dekády 60. rokov na Slovensku
Cultural Policy, its System and Agents in the Stalinist and Post-Stalinist Era
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jaksicsová Vlasta PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí
Political corruption in the territory of Slovakia in the 19th and 20th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Rozhlasové vysielanie zo Západu do krajín stredovýchodnej Európy po roku 1948. Politický kontext, reakcie a sprievodné kampane „studenej vojny“ v praxi
Broadcasting from Western Europe to the countries of East-Central Europe after 1948. Political context, reactions and on-going campaigns of „Cold War“ in the practice
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Segeš Dušan M.A., PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ