Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Terejenshutattohe no Surobakia kara no kyōsei isō ̄ zenshi : テレジェンシュタットヘのスロバキアからの 強制移送 ー 前史. Translated by Kazunori Kimura. In Keizai ronshū, 2023, vol. 71, no. 1, p. 57-69. ISSN 0385-7263. Typ: ADEB
  • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Doitsu komon-kan to Surobakia ni okeru 'yudayahito mondai no kaiketsu' : ドイツ顧問官とスロバキアにおける「ユダヤ人問題の解決」. Translated by Kazunori Kimura. In Keizai ronshū, 2023, vol. 71, no. 1, p. 71-86. ISSN 0385-7263. Typ: ADEB
  • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Kyōsei isō kara yu jin o sukuō to shita " sagyōbukai " : 強制移送からユダヤ人を救おうとした「作業部 会」 = Attempts of the "Working Group" to Save Jews from Deportations. Translated by Kazunori Kimura. In Keizai ronshū, 2023, vol. 70, no. 4, p. 181-190. ISSN 0385-7263. (Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov) Typ: ADEB
  • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Židia na Slovensku v medzivojnovom období. (Náčrt problematiky) = Jews in Slovakia during the interwar period. (Outline of the problem). In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 279-290. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0092/20 : Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938) Typ: AEDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus