Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Ružena Sotníková, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32295716
Výskumné zameranie:
cievna farmakológia