Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Ing. Saleh Mothana Obadi PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* CF2015 - Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku
Capital Flight and its Impact on the Slovak Economy
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Workie Tiruneh Menbere PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ