Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Ing. Saleh Mothana Obadi PhD.

Národné projekty

Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu

Energy Security and Sustainable Competitiveness: Implications for the European Union

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ