Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.

Veduci vedecky pracovnik
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32295725
Fax: 02/5477 5928