Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BÁRÁNY, Eduard. Teoretické súvislosti právnej regulácie výkladu práva = Theoretical context of legal regulation of interpretation of law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 2, s. 93-107. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.2.01 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: ADNB
  • BÁRÁNY, Eduard. K ústavnému výkladu politických práv. In Ústavné dni : Súdna a iná právna ochrana : 12. Ústavné dni. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2024, s. 45-52. ISBN 978-80-89918-07-2. ISSN 2454-003X. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. Súdna a iná právna ochrana : 12. Ústavné dni) Typ: AEDA
  • BÁRÁNY, Eduard. Assesing the effectiveness of political protection of human rights. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka – zagadnienia węzłowe : Tom 1. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2024, s. 94-99. ISBN 978-83-8180-832-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Typ: BEE
  • BÁRÁNY, Eduard. Europeanisation of the Slovak Legal System. In European Dimension of the Constitution. 1. vyd. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2024, s. 9-16. ISBN 978-83-7842-540-3. Dostupné na: https://doi.org/10.59444/2024MONredBis_SER_AIL.r1 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. European Dimension of the Constitution : international academic conference) Typ: BEE
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus