Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Eduard Bárány, JUDr. DrSc. . Narodený 09.12.1955. v Bratislave. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského, Vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSC.) získal na Ústave štátu a práva SAV a doktora vied. DrSc. Na Univerzite Karlovej v Prahe. V súčasnosti je vedúcim oddelenia verejného práva a teórie štátu a práva na Ústave štátu a práva SAV, v.v.i.. Pôsobil vo viacerých verejných funkciách: poslanca NRSR, podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, poradcu predsedu vlády, predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, zastupujúceho člena Benátskej komisie. Je autorom početných článkov a 4 kníh: Štát a spoločnosť, Moc a právo, Pojmy dobrého práva a Formálne vlastnosti práva. V súčasnosti pblikuje o právnej teórii, právnom pluralizme, postmoderne a práve, právnej metodológii a výklade práva.