Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Jana Huttová

Národné projekty

* Odpovede koreňov jačmeňa na ťažké kovy: obrana alebo toxicita. Aplikácia metód chemickej biológie

Barley root responses to heavy metals: defense or toxicity. Chemical biology approach

Doba trvania: 1.1.2020 - 21.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Tamás Ladislav

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ