Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Aleš Kučera CSc.

Medzinárodné projekty

* SOLARNET - Integrácia slnečnej fyziky s vysokým rozlíšením

Integrating High Resolution Solar Physics

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.

* PRE-EST - Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.

Preparatory Phase for the European Solar Telescope.

Doba trvania: 1.4.2017 - 30.9.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.


Národné projekty

* Štúdium dynamiky a magnetických vlastností štruktúr v slnečnej atmosfére spektroskopickými a spektro-polarimetrickými metódami.

Investigation of the dynamic and magnetic properties of the structures in the solar atmosphere based on spectroscopic and spectro-polarimetric methods.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ